2018-05-30: Anpassning av siten till GDPR
 Utskriftsvänlig version

Historiken av Utbildningen HRFDen 2 åriga utbildningen startade 1981 med 16 deltagare med 1 dag per vecka.
Utbildningens målgrupp var läkare och sjukgymnaster.

Som avslutning på första året strävdes efter de allmänna principer av optimalisering gällande individuell rörelsefunktionalitet.

Det andra året var inriktat på mer differential diagnostk gällande specifika former av `psyko-somatisk` hållning- och rörelsefunktionalitet.

Efter den 2-åriga utbildningen förväntades man delta i minst 6 uppföljnings dagar per år.

1985 Blev utbildningen godkänd av den Nederländska motsvarighet till Social Styrelsen som postakademisk utbildning för sjukgymnaster.
1991 Godkände Hälso- och sjukvårdsnämnden i Hälsningland denna behandlingsform som komplement till sjukgymnastikst handlande.

Under de första 10 åren blev, per år, tolv studenter utbildade.
Därefter slutade man ta emot fler deltagare.

Utbildningen fortsatte med 18 deltagare med minst 6 sammankomster per år.

Föreläsningarnas accent har legat på:

G.M Edelman - Neural Darwinism,
- Topobiology
- The remembered present

G.M.Edeleman/ G.Tononi (2000)
- A Univers of Conciousness

Antonio Damasio
- The feeling of what happens. Body. Emotion and the making of
conciousness.

Nico H.Frijda - De Emoties

F.J.J. Buytendijk
- Algemene Theorie der Menselijke Houding en Beweging

Syftet är att översätta de teoretiska konsekvenser till ett terapeutiskt handlande.

Under åren harTerapi Human Rörelsefunktioanlitet utvecklats till fristående terapi.


Kungsgården, januari 2006
Aljo Weijl