2018-05-30: Anpassning av siten till GDPR
 Utskriftsvänlig version

litteratur/ publiceringar

prof. dr Verberk, A.J.A. Persistente exzentrische Positionalität als Ursache einer estörten humanen Bewegungsfunktionalität und daraus folgendchronischer schmerzen. In Bödefeld, dr P. Miteinander reden, verschiedene Sichten und Ansichten zum chronischen Rückenschmerz. Congresboek 1996: ISBN 3-00-001119-6 (pag.11-24 ).
de Graaf, C.G. Die therapie der Humanen Bewegungsfunktionalität bei Patienten mit chronischen schmerzen.In Bödefeld, dr P. Miteinander reden, verschiedene Sichten und Ansichten zum chronischen Rückenschmerz. Congresboek 1996: ISBN 3-00-001119-6 ( pag. 25-36 ).
de Boer, J. nterview met C. G. de Graaf over humane bewegingsfunctionaliteit, in de krant het Nieuwsblad van het Noorden, 29-07-1989.
van Dalen, J. Humane bewegingstherapie krijgt steeds meer aanhang, in de krant Plus 12-01-1985.
van Dalen, J. Humane bewegingsfunctionaliteit nieuwe vorm van therapie krijgt steeds meer aanhang , in de krant Zwolle en Omstreken 11-01-1985.
dr Dekkers, W.J.M. Mensbeeld en humane bewegingsfunctionaliteit in Ned. T. Fysiotherapie. vol. 100 no. 3 maart 1990 (pag. 79-83).
de Graaf, C.G. en
prof. dr Verberk A.J.A. Theoretische uitgangspunten bij de tactiele behandeling van psychosomatische klachten, in Ned. T. fysiotherapie vol. 99 no. 9 september 1989 ( pag. 230-241 ).
de Graaf, C.G. en
prof. dr Verberk A.J.A. Chronisch Pijnsyndroom, schema
de Graaf, C.G. en
prof. dr Verberk A.J.A. Wervelkolom- therapie en verkreupeling van Humane Bewegingsfunctionaliteit schema 1987
de Graaf, C.G. en
prof. dr Verberk A.J.A. Centrische positionaliteit en fobisch gedrag stencil opleiding 2000
de Graaf, C.G. Door stress ontstaat een excentrische aandachtspositie,stencil opleiding 1999.
de Graaf, C.G. Een bewegingsanalyse hoe het lijf reageert op het sturend ingrijpen door de persoon, bij een dreigend evenwichtsverlies van de gestrekte houding, stencil opleiding 1999.
dr Hullegie, W. Fysiotherapie, een wetenschapstheoretische en vakfilosofische analyse. o.a. blz. 133-143 en 203-204. (Proefschrift, Universiteit Utrecht) De Tijdstroom 1995.
prof. dr Verberk, A.J.A. Een beschouwing over de boekbespreking; "Het individuele functiemodel in de manuele therapie" geschreven door G. van der Bijl, de Tijdstroom 1986, door prof. dr R. H. Rozendal, stencil opleiding 1986.
prof. dr Verberk, A.J.A. Het gangbare Wetenschappelijk-onderzoeks- model in de menswettenschappen' stencil opleiding 1988
prof. dr Verberk, A.J.A. 'Een raamtherorie voor het menselijk functioneren: de menselijke instinktbasis.' schema 1989
prof. dr Verberk, A.J.A. Enkele kernpunten van de theorieën van G. M. Edelman'.Met verwijzingen naar Klare Lucht, Louter Vuur; Bert Bakker 1993 The remembered present, abiological theory of consciousness; NewYork, Basic books,1989', stencil opleiding 1996.
prof. dr Verberk, A.J.A. Colleges over oriëntatie reactie, stencil opleiding 1996.
prof. dr Verberk, A.J.A. Voorstel voor het onderscheiden van oriëntatie activiteit oriëntatie reflex en oriëntatie reactie, stencil opleiding 1996.
prof. dr Verberk, A.J.A. 'Cognitie-wetenschap en Neurale-lokalisatie-leer', een exemplarische studie van 'Beelden in ons Brein' , stencil opleiding 1997
prof. dr Verberk, A.J.A. 'Fibromyalgie', stencil opleiding 1997
prof. dr Verberk, A.J.A. 'Critisch overzicht van hfdst. 7 over Emotie en Gevoelens uit het boek van A. R. Damasio, "De vergissing van Decartes"', stencil opleiding 1999.
prof. dr Verberk, A.J.A. 'Een kritisch overzicht over de opvattingen van D. C. Dennett over het lijden van mens en dier, die opvattingen komen aan de orde komen in zijn boek: ''Aspecten van Bewustzijn" ', stencil opleiding 1999.
prof. dr Verberk, A.J.A. 'Tegen arrogante wetenschap ( NRC 12-6-99 ); over Dean Hamer en 5% verklaarde variantie en over "Beta rukt op" in Natuur & Techniek, oct. '99.' Geschrift opleiding 1999.
Weijl, A.J. "Terapi Human rörelsefunktionalitet" Skrift utbildning Söderhamn 2000
Bertherat, T." Kroppen har sina skäl" Stockholm, Wahlström och Widstrand 2001
Damasio.A, "På spaning efter Spinoza" Glädje,sorg och den kännande hjärnan, Stockholm, Natur och Kultur 2003
Rosberg, Susanne. Kropp, varande och mening i ett sjukgymnastiskt perspektiv. Göteborg 2000 ISBN 1401-5781