2018-05-30: Anpassning av siten till GDPR
 Utskriftsvänlig version

PatientinformationTerapi Human Rörelsefunktionalitet

Koncept 2004-07-28 Aljo Weijl

aljo.weijl@rorelsefunktionalitet.se

Patientinformation


Behandling av dysfunktion och smärta i rörelseapparat och så kallad psykosomatisk åkomma.

Nedan följer en allmän redogörelse av terapin human rörelsefunktionalitet (HRF).

Liksom inom sjukgymnastik. manuel terapi, kiropraktik, Mensendieck, naprapati, ortopedisk medicin, m.fl. ägnar HRF sig åt besvär av den mänskliga hållnings- och rörelseapparaten. HRF skiljer sig från nämnda terapier genom en annan syn på människans rörelse/rörlighet och rörelsevetenskap.

Människan ger värden (taxeringar) till ”ting” och ” människor” omkring sig.Det behöver inte innebära att det är en medveten process. Dessa värden (taxeringar) är anledningar till att röra på sig och att anpassa rörelserna till sin omgivning.
Människor åstadkommer till- och från-vändningsrörelser, till människor och ting(omgivning), som de skapar i sin situation( sin värld).


Att fungera centriskt


Ett exempel på ”en situation” är att åka skridskor. Människan ”umgås” med; sina skridskor, isen, bänken som används för att ta på sig rören och de andra människorna på banan.

Detta kan ske spontant, trevligt och således betyda att ha flyt (” att fungera”)
Ett krav till att ha flyt i en sådan situation är att man känner sig trygg. Detta kallas inom HRF ett centriskt fungerande.

Ett centriskt fungerande uppstår på grund av värden ( trygga taxeringar) vilka har byggts på tidigare under livet.

Ett centriskt fungerande hämmas genom otrygghet, t.ex. stress, smärta eller ångest. I sådana situationer blir människan, omedvetet, mer styrande i sin hållning och i sin rörelse. Så uppstår en ond-cirkel , varigenom besvären kan fortsätta .

Att fungera excentriskt

Om en ond cirkel uppstår , styr patienten, omedvetet, sin kropp/ organism till att försöka få kroppen att fungera smärtfritt och tryggt. Detta styrande kallar HRF för excentriskt fungerande.

När personen styr sin kropp omedvetet, kan rörelseapparaten inte primärt reagera på omgivningen (människor och ting), varefter det muskulära systemet slutar fungera adekvat . Musklerna är för spända eller för slappa och det uppstår mer smärta p.g.a. dysfunktioner med följden att stress och ångest tilltar.
(exempel på diagnoser är utbrändhet, hyperventilation, kronisk smärta, prestations ångest etc.).

Exempel: utan adekvat användande av muskulaturen förloras tillgång till flexibilitet. Kotorna blir tryckkänsliga och rör sig inte mjukt och det uppstår en
friktion mellan kotkropparna.

Terapeuten inom HRF lär kroppen att reagera adekvat på andra människor och ting. Så kan smärtsamma och stela rörelse försvinna och erbjuder terapeuten en lösning på personens funktionalitet.

Detta skapas genom en ny kommunikation till patientens muskelvävnad. Man åstadkommer detta genom terapeutens hand/händer,som långvarig berör tex. underbens muskulatur eller musklerna vid sidan om kotpelaren. Musklerna ställer in sig på ett adekvat sätt på terapeutens händer. Följden blir ett ”kommunikativt” iakttagande av muskelvävnad. Detta löser upp av det tidigare kramptillståndet. Terapeuten framkallar upplevelser (taxeringar) av trygghet, vilka tillhör ett centriskt fungerande. Lyckas man med detta försvinner för hög muskelspänning, kotorna börja röra sig igen på lätta beröringar.
Smärtbesvären försvinner och spontaniteten i patientens hållning och rörelser kommer tillbaka.

Dysfunktionen av ryggraden och ryggsmärta försvinner i regel efter 1-2 behandlingar.
Patienter med långvarig stress eller med sk. Psykosomatiska besvär behöver normalt 4-7 behandlingar.
Kroniska sjukdomstillstånd, såsom reumatiska sjukdomar eller slaganfall behöver oftast betydligt mer behandling.

Behandling

Behandlingen börjar alltid med en undersökning. Den är neurologiskt och ortopediskt orienterad. Samtidigt bedöms om patienten visar en ihärdig excentriskt funktionalitet.
Ibland krävs det en konsultation av en specialist om symtomen är av för allvarlig karaktär.
I sådana fall rekommenderas en specialistremiss via (remitterande) (tand-)läkare.

En utförlig vetenskaplig beskrivning av terapin HRF finns på websiten:
http://www.bewegingsfunctionaliteit.eu)